Proiectul

Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 5, Operaţiunea Crearea Centrelor de Informare Turistică şi dotarea acestora 

Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică 

Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora

TITLUL PROIECTULUI: ÎNFIINŢAREA CENTRULUI NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ SIGHETU MARMAŢIEI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de atractivitate a zonei Municipiului Sighetu Marmaţiei ca destinaţie turistică

Obiective specifice:

1. Reabilitarea imobilului situat la adresa Piaţa Libertăţii nr. 26, Municipiul Sighetu Marmaţiei, în suprafaţă totală construită de 67,50 mp, suprafaţă totală utilă de 50,50 mp 

2. Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Sighetu Marmaţiei cu bunurile necesare funcţionării Centrului

3. Crearea instrumentelor de informare şi promovare turistică 

Beneficiari ai proiectului

Grupul ţintă vizat de proiect este reprezentat de turiştii care vizitează obiectivele turistice din Municipiul Sighetu Marmaţiei, atât cei existenţi cât şi cei potenţiali. Grupul ţintă vizat este compus din:

a) Vizitatorii la Centrul de Informare şi Promovare Turistică Sighetu Marmaţiei

b) Vizitatorii website-ului Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Sighetu Marmaţiei

c) Operatorii din domeniul turismului din zona Sighetu Marmaţiei

 

Valoarea investiției: 622.999,80 lei  

Categories