Atracții în zonă

Muzeul Satului Maramureșean

Este situat pe Dealul Dobăieș, la ieșirea din municipiu spre Vadu Izei. Aici sunt restaurate si conservate printre cele mai valoroase monumente de arhitectură populară din România (majoritatea acestora fiind datate cert cu inscripții gravate sau săpate în lemn pe parcursul secolelor al XVI-lea, XVII-lea, XVIII-lea si XIX-lea). Muzeul este cuprins în rețelele ICOM și UNESCO.


Muzeul Etnografic al Maramureșului 

Este amplasat într-o clădire monumentală (sec. al XIX-lea), ea însăși monument istoric si de arhitectură. Are o expoziție permanentă de etnografie si artă populară, având si spații pentru expoziții tematice, temporare, cu o suprafață totală de expunere de 1300 mp. Este deschis pentru public tot anul și integrat în circuitul ICOM – UNESCO.


Muzeul de Istorie și Etnografie 

Este situat în complexul de clădiri situate în Piața Libertății, nr. 15, clădire datată din 1730 şi trecută în lista monumentelor. Muzeul deține colecții de mare valoare recunoscute pe plan național (colecții din epoca bronzului, documente ş.a.). funcționează cu expoziție tematică într-un spațiu de 250 mp. Secția dispune de un bogat sector documentar, depozite ştiințific organizate, cabinet / laborator.


Muzeul de Ştiințele Naturii

Este situat în complexul de clădiri din Piața Libertății, nr. 15. În cadrul secției se păstrează cea mai valoroasă şi bogată colecție de floră a Maramureşului “Herbarul Ing. Arthur Coman”, precum şi apreciate colecții de faună, micromicete, dar şi mineralogie etc. Într-un spațiu de circa 250 mp este organizată o expoziție tematică permanentă cuprinzând exponate rarități din colecții. Un valoros sector documentar ştiințific (mii de clişee şi diapozitive, note de teren precum şi laboratorul de preparare şi cercetare completează inventarul secției.


Casa Muzeu „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa” şi galeriile de artă;

Edificiul cuprinde la parter galeriile de artă ale muzeului (cu colecții ale artiştilor Traian Bilțiu Dăncuş, Gheorghe Chivu, Vasile Kazar, şi lucrări din Şcoala băimăreană. La etaj este organizată o expoziție de istoria culturii, iar în patru încăperi sunt prezentate mărturii de epocă într-o formă neschimbată din viața şi activitatea Academicianului Ioan Mihalyi de Apşa. Încăperea din dreapta scărilor, la etaj, găzduieşte Biblioteca de specialitate a muzeului precum şi colecții de memorialistică (Fondul Arthur Coman, Artemie Anderco etc.). Încăperile corespunzătoare de la parter adăpostesc depozitele de ceramică şi parțial de artă. Clădirea este monument istoric, aici s-a arborat pentru prima dată Tricolorul românesc la 26 mai 1918.


Muzeul Culturii Evreieşti din Maramureş – Casa memorială Elie Wiesel;

Spațiu de reculegere a supraviețuitorilor holocaustului şi a urmaşilor acestora înființat în casa în care a trăit Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace.


 Casa muzeu „Stan Ioan Pătraş”, Săpânța

Casa în care a trăit și creat fondatorul Cimitirului Vesel de la Săpânța


Casa muzeu „Vasile Kazar”, Vadu Izei

Casă de lemn din sec. XVIII care în loc de fundație este aşezată pe o talpă înaltă din lemn de stejar. Adăposteşte o bogată colecție etnografică.


Casa muzeu Lazăr, Giuleşti

Casă de lemn cu acoperiş înalt ca de biserică, dar fără turn, a fost ridicată în anul 1826. Este prezentată o mico-expoziție cu mobilier de epocă şi panouri cu fotografii care prezintă mari personalități politice ale României Mari


Casa „muzeu şcolar”, Bârsana

A adăpostit şcoală confesională din sec. XVIII, actualmente transformată în muzeu


Casa muzeu „Dunca Pâțu”, Ieud

Casa a fost donată Muzeului de familia Dunca, una dintre cele mai vechi familii din zonă, atestată documentar din anul 1349. Casa adăposteşte un muzeu etnografic iar o încăpere prezintă istoria locală şi pune în evidență lupta localnicilor împotriva ocupației sovietice


Casa Memorială Alexandru Ivasiuc

Casa în care s-a născut prozatorul sighetean.


Casa pictor Gheorghe Chivu

Casa în care a trăit artistul plastic.


Sinagoga sefardă

Sinagoga sefardă

Sinagoga Sefarda(Templul Vizhnitzer Klaus)

Construita intre anii 1900-1904 in stil mauro-renascentist, singura ramasa din mai multe sinagogi. In dreapta cladirii se afla sediul Comunitatii Evreiesti din oras. Sinagoga se afla situata pe str. Basarabiei, nr.10 , iar Sediul Comunitatii Evreiesti str. Basarabiei, nr.8.
Pentru vizitare trebuie intrebat la sediul Comunitatii Evreiesti.


Monumentul Holocaustului

Monument ridicat în memoria celor 38.000 de evrei din Maramureş deportați în lagărele naziste în mai 1944.


Cimitirul din Cearda (Cimitirul Săracilor)

După anul 1950 îşi au locul de veci multe din personalităŃile politice, ştiinŃifice, culturale sau bisericeşti din perioada interbelică, închise în închisoarea din Sighetu MarmaŃiei O troiŃă ridicată după anul 1989 marchează acest loc de veac, cu morminte dar fără elemente de identificare


Casa natală a pictorului Hollosy Simon

Casa în care s-a născut marele pictor Hollosy Simon


Palatul Episcopal

Construcție ridicată în 1912, pe  baza proiectului arhitectului Sandi Gyula. Construită în stil romantic, pe trei niveluri, cu două aripi de clădire, dispuse în jurul  unui corp central, prevăzut cu patru turnuri și acoperișuri conice, a fost terminată într-un timp record, inaugurarea ai având loc la 1 Decembrie 1913.


Biserica Reformată

Cea mai veche clădire de pe teritoriul oraşului, care de-a lungul secolelor a suferit mai multe modificări chiar în structură şi stil. Păstrează încă câteva elemente gotice de mare frumuseŃe. În fața bisericii reformate sunt două obeliscuri ridicate în anul 1887.


Biserica Ortodoxă Română – Adormirea Maicii Domnului

Fostă greco-catolică cu iconostasul realizat în anul 1924 de Traian Bilțiu Dăncuş.


Biserica Ortodoxă Ucraineană – Înălțarea sfintei cruci

Din punct de vedere al vechimii este al treilea monument religios al orașului.


Clădirea Administrativă a Comitatului Maramureş

Pe intrarea de pe latura vestică a clădirii se păstrează vechea stemă a Maramureşului, ulterior a fost sediu al Prefecturii Maramureş, actual complex de alimentație publică (Curtea Veche)


Clădirea liceului „Regele Ferdinand

Construită în 1802 a găzduit inițial Liceu Reformat. Din 1836 până în 1920 a funcționat Academia de Drept (Cu secții de Drept şi Filozofie). Actualmente în clădire funcționează Liceul Ferdinand cu profil pedagogic.


Parcul Grădina Morii

Parc pe malul Izei în care se află câțiva arbori seculari, ştrand natural în apele Izei, complexul Marmația, punct de plecare spre Dealul Cetății Solovan-Agriş

  • Parcul Gradina Morii

gradina morii 2

  • Centrul Cultural Sighet
  • Piscina Zaharovici
  • Lacul Teplița
  • Muzeul Pipaș, sat Tisa, Maramureș
  • Balta Monorii pescuit agrement – sat Câmpulung la Tisa
  • Pârtii de ski Cavnic:

harta domeniul schiabil cavnicjpg

 

Categories