Instituții culturale

ca

Oficialităţile şi populaţia oraşului au dat o atenţie deosebită învăţământului şi culturii, oraşul fiind un focar de iradiere pentru întreg Maramureşul şi zonele învecinate. La 16 feb. 1700, Congregaţia comitatului decide ca şcoala să fie întreţinută din bani publici. La şcoală se predă teologia, filosofia, matematica, limbile greacă şi latină. Cum toţi sighetenii ştiu, şcoala piaristă a fost înfiinţată în anul 1730, în timpul împăratului Carol al VI-lea.

Viaţa economică şi social-culturală a Sighetului s-a dezvoltat în specificul central-european al perioadei moderne. Se construiesc şcoli: dacă prima şcoală atestată în oraş este amintită la 1540 (şcoala calvină) după reforma religioasă se dezvoltă învăţământul catolic. În anul 1802 începe construirea şcolii cu etaj care după 1859 îşi ocupă rangul de unitate de învățământ superior, ca facultate de drept de 4 ani, funcţionând până în anul 1918.

Populaţia românească, majoritară în zonă, şi-a instruit la început tinerii la şcolile calvine sau catolice. Deschiderea politică după revoluţia de la 1848/1849, funcţiile în comitat, inclusiv cea a Comitetului Suprem al Maramureşului deţinut de români, au permis înfiinţarea la Sighet a „Asociaţiaiunii pentru cultura poporului român din Maramureş”, care, în 1862 înfiinţează pentru români. Institutul românesc a dat în cei 100 ani de funcţionare peste o sută douăzeci de dascăli, cei care vor pregăti conştiinţele pentru înfăptuirea autorităţii naţionale.

La sfârșitul sec XIX şi începutul sec. XX la Sighet apar numeroase asociaţii cu caracter economic şi religios. Apar tipografii, se editează ziare şi reviste, se tipăresc lucrări în principalele limbi ale populaţiei zonei (românii maghiarii, evreii, germanii, ucrainenii). Punerea în funcţiune a căii ferate ce lega Sighetul de Polonia şi Bucovina (1872) face din Sighet un important centru comercial. Intră în funcţiune folosind fabrici de cherestea, de mobilă, şi mai multe bănci. În anul 1893 în Sighet se introduce iluminatul electric stradal, oraşul fiind, după Timişoara al doilea oraş din aceste părţi care beneficiază de progresele economiei moderne.

 La Sighet se organizează conferinţe şi expoziţii (1900 etc.) care pun în evidenţă progresele din zonă. Ştiinţele iau un orizont deosebit. În Sighet activau doi academicieni renumiţi pe plan naţional şi european. Ioan Mihalyi de Apşa (1844-1914), autorul Diplomelor maramureşene din secolele XIV şi XV (Sighet 1900), membru corespondent al Academiei Române(1901) şi Szilaghy Istvan membru al Academiei de la Budapesta.

Azi la Sighetu Marmației funcționează:

Biblioteca municipală ,,Laurențiu Ulici”

Una dintre cele mai vechi instituții de cultură care a funcționat neîntrerupt în Sighetu Marmației este biblioteca care continuă activitatea începută în cadru societății ,,Dragoșiana” (1867) și care azi deține un fond de documente de bibliotecă valoros care depășește peste 100 000 de exemplare. Alături de aceasta orașul deține și o serie de biblioteci școlare și librării care acoperă nevoile de carte ale comunității.

Școala de artă ,,Gheorghe Chivu”

Cu o tradiție marcată începută în anul 1867 Școala de arta din Sighetu Marmației  a asigurat educaţia muzicală și artistică pentru tinerii din oraș. Cei care şi-au descoperit anumite talente şi-au continuat pregătirea in şcoli mai avansate , unii dintre ei ajungând la performanţe. În prezent şcoala asigură iniţierea în următoarele discipline artistice : muzică clasică , uşoara şi populară , instrumentală și vocală , arte plastice şi dansuri oferind cursuri de : pian , orgă , chitară ,vioară , saxofon , acordeon, pictură , dans clasic şi modern ,canto popular.

Școala gimnazială de arte ,,George Enescu”

Actuala ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE din Sighetu-Marmației și-a deschis porțile în anul 1960-1961. În prezent școala funcționează ca instituție de sine stătătoare și are program suplimentar de muzică și arte plastice.

Aici se pot bucura de-o aleasă instruire muzical-instrumentală elevii de ciclu primar și gimnazial, orele de arte plastice fiind la dispoziția ciclului gimnazial.

De-a lungul anilor instituția și-a creat un bun renume datorită exigenței corpului profesoral cât și activităților extrașcolare de anvergură.

Multe dintre personalitățile peisajului artistic și social al Sighetului contemporan sau chiar cele din țară și de peste hotare și-au început educația artistică aici, fie că au urmat sau nu o carieră în domeniu. Mulți dintre aceștia au ajuns instrumentiști de valoare, alții remarcabili profesori de muzică vocală și instrumentală în învățământul preuniversitar și chiar universitar.

Centrul Cultural Sighetu Marmației

Începând din 1952, cunoscut sub diferite nume Centrul Cultural Sighetu Marmației este denumirea sub care își desfășoară activitatea instituția care organizează evenimentele culturale ale municipiului patronând în același timp prestigiosul ansamblu folcloric ,,Mara” cu o tradiție de peste 40 de ani.

Muzeul Maramureșului

Muzeul Maramureşului din Sighetul Marmației este un muzeu zonal având ca arie de reprezentare provincia istorică Maramureşul. Structura actuală a muzeului îl încadrează ca tip în rândul complexelor muzeale care sunt reprezentative la nivel naţional pentru fiecare provincie istorică a ţării.

Memorialul Victimelor comunismului și al Rezistenței de la Sighet

Fundaţia Academia Civică a luat naştere ca urmare a sugestiei Consiliului Europei de a crea o fundaţie care să realizeze şi să administreze proiectul Memorialului Sighet, adoptat de înaltul for internaţional.

La 21 aprilie 1994 Ana Blandiana şi alţi 175 de membri fondatori  au întemeiat Fundaţia Academia Civică, având ca scop general educaţia civică printr-o bună cunoaştere a trecutului apropiat al ţării şi al Europei de Est, şi restituirea astfel a adevărurilor istoriei recente falsificate în anii dictaturii comuniste. Principalul proiect este Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet.

Categories