Climă

Depresiunea Maramureșului se afla atât sub influența maselor de aer umed vest-nord-vestice, cât și a centurii muntoase ce o străjuiește, ceea ce determina sensibile variații climatice între nord-vestul și sud-estul acestei regiuni. De asemenea, diferențierea de altitudine dintre vatra depresiunii și rama muntoasa duc la frecvente inversiuni termice.

Temperatura medie anuală oscilează între 8,7°C la Sighetu Marmației, 8,0°C la Ocna Șugatag, și 6,0°C la Borșa. Temperatura medie a lunii ianuarie se menține între -3 si -4°C, iar a lunii iunie între 16 și 19°C, mai ridicate în nord-vest, verile fiind răcoroase. Temperaturile extreme se situează între -32,2 și 35,2°C la Sighetu Marmației, între -30,5 si 38,5 °C la Ocna Șugatag.

Caracterul geros al iernilor face ca stratul de zăpada să se mențină între 70 si 80 zile în vest si peste 100 zile in est, influențat de prezenta celor doua masive muntoase – Maramureș si Rodna. Numărul relativ mare al zilelor cu îngheț si al celor cu bruma se resimt in dezvoltarea culturilor agricole, in producția acestora , mai cu seama a pomilor fructiferi.

Categories