Dezvoltare economică

Datorită poziţiei sale la răscrucea unor vechi drumuri, oraşul a fost dintotdeauna un important centru economic. Sighetul a fost şi în trecut un centru de export pentru cherestea, vite şi fructe. În deceniile 7 şi 8 ale secolului trecut, municipiul Sighetu Marmaţiei a cunoscut o importantă dezvoltare economică, el asigurând 49% din exportul judeţului Maramureş. După 1989, Combinatul de prelucrare a lemnului, fabrica de tricotaje „Unitatea”, UPSA Maramureşeana, au fost înlocuite, prin pătrunderea capitalului privat, de o serie de societăţi comerciale, dintre care amintim: S.C. Sigmob S.A., S.C.Sigstrat S.A., S.C. Steilllmann Bukarest Romania S.R.L., S.C. Mimo S.R.L., S.C.Prima Fashion S.R.L., S.C. Mecanica S.A., S.C. Orizont S.R.L., S.C. Consim S.A., S.C. ITA Production S.R.L., S.C. Transilvania Bois S.R.L., S.C. Vârsteana S.R.L. și altele.

 Odată cu construirea liniei ferate Salva – Vişeu, economia municipiului se dezvoltă ca urmare a posibilităţilor oferite de legăturile cu Moldova, Transilvania precum şi cu capitala ţării.

Industrializarea a adus, odată cu creşterea automatizării, extinderea unor domenii de producţie ca: mobila, construcţiile de maşini, industria materialelor de construcţii şi industria textilă.

Ca şi toată zona Maramureşului istoric, Sighetul încearcă o solidificare economică. Dacă până acum agricultura era un domeniu cu rezultate pozitive, în ultimii ani aceasta înregistrează o direcţie negativă, în special datorită restrângerii activităţii fermelor zootehnice.

În prezent, capitalul privat controlează întreaga activitate a oraşului, iar societăţile comerciale sunt într-o continuă creştere.

Categories